Szanowni Państwo,

W dniach 15-16 września 2010 roku odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona polskim drogom polityki morskiej. Konferencja miała na celu identyfikację oczekiwań sfery biznesu, administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego oraz środowisk naukowych wobec tej polityki oraz wypracowanie odpowiedniej formuły współdziałania w jej realizacji. Podczas konferencji przedyskutowano szereg problemów interdyscyplinarnych związanych z wykorzystaniem przestrzeni morskiej, wskazanie najważniejszych klas konfliktów jakie powinna rozwiązywać polityka morska oraz omówiono przyczynę, obecnie nie w pełni rozwiniętych form użytkowania morza w polskich warunkach.

Konferencję pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Marszałka Województwa Pomorskiego zorganizował Instytut Morski w Gdańsku obchodzący w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia.

Konferencja zgromadziła ponad 160 uczestników reprezentujących sektor gospodarki morskiej, przedstawicieli nauki, administracji regionalnej i lokalnej reprezentantów Komisji Europejskiej, gości zagranicznych ze Szwecji, Danii, Litwy, Niemiec, Grecji, Austrii i Rosji

Konferencję prowadził prof. Stanisław Szwankowski z Uniwersytetu Gdańskiego od lat zaangażowany w badanie gospodarki morskiej, wieloletni pracownik Zakładu Ekonomiki i Prawa IM.

Konferencja w pierwszej części poświęcona była analizie 60 lat działalności Instytutu Morskiego w Gdańsku jak i przedstawieniu jego bieżących oraz przyszłych kierunków działalności.

Dalsza część spotkania dotyczyła skomplikowanego, interdyscyplinarnego procesu tworzenia polityki morskiej RP. Dokumentem wyjściowym do dyskusji były „Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020” z września 2009 roku określające zakres przedmiotowy i podmiotowy polityki morskiej, jej misje i kierunki priorytetowe oraz najważniejsze uwarunkowania. Wprowadzeniem do tematyki były wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Dyrektoriatu Morskiego Komisji Europejskiej opisujące stopień zaawansowania prac nad powstawianiem polityki morskiej RP. Prof. Mirosław Gronicki przedstawił uwarunkowania makroekonomiczne a prof. Krzysztof Luks jej historie i dotychczasowe osiągnięcia na poziomie krajowym. W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny identyfikujący główne zagrożenia i wyzwania dla realizacji polityki morskiej. Poruszone zostały w nim zagadnienia funkcjonowania portów, badań i innowacji morskich, ładu przestrzennego sfery brzegowej, a także o energetyce i środowisku

W drugim dniu Konferencji odbyło się seminarium dotyczące zielonych korytarzy i aspektów ich zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego.

Referaty, wnioski, rekomendacje, prezentacje zostaną wydane w książkowej publikacji pokonferencyjnej wydanej przez Instytut Morski.


Zapraszamy do odwiedzenia Galerii!Wybierz język

Choose language